Info   MARIA WESTMAR
f. 1983
Konstnär, bor och verkar i Malmö
westmaja [@] hotmail.com


Med kroppen som utgångspunkt utforskar jag hur tillsynes fasta material och rigida entiteter kan tillskrivas rörelse och förändring genom att förstå dem relationellt. Jag arbetar främst med installation, text och bild där förhållandet mellan materialitet och språk är central. I den konstnärliga processen bearbetar jag frågor som rör kropp, erfarenhet, liv, ursprung och det sinnliga.
    Materialet i sig har en meningsbärande roll i mitt arbete som tillsammans med idén leder processen framåt. Jag använder mig ofta av material som återfinns i vår närmsta omgivning - sten, textilier, sand, skumgummi - förädlade material och ämnen från vad vi benämner som naturen. I arbetet med dem frågar jag mig om de är i rörelse. Om materialen är levande eller döda och om de har agens. Utifrån ett ämnes materialitet undersöker jag även dess geologi, plats och historia.


UTBILDNING
Examina:
2013-2015_  Master of Fine Arts, Textile in the expanded field, Konstfack University of Arts, Crafts and Design, Stockholm
2010-2013_  Bachelor of Fine Arts, Textil, Konstfack University of Arts, Crafts and Design, Stockholm
Kurser i urval:
2022_ Textil naturfärgning,  Sätergläntan - institutet för slöjd och hantverk, Insjön
2016_ Skrivandets förhandlingar. Konflikt och ansvar i text, kreativt skrivande, Konstfack University of Arts, Crafts and Design, Stockholm
2014_  Phenomenology of the Everyday,  samtida filosofi - postgraduate course, Telemark University, Bø, Norge
2014_  Samtida Filosofi A, Södertörns högskola, Stockholm
2008-2010_  Textil, Östra Grevie folkhögskola, Malmö
2004-2005_  Genusvetenskap A-B, Malmö Universitet, Malmö


UTSTÄLLNINGAR och TEXTRELATERADE ARBETEN i urval
Separat:
2024_ Kommande: The Skin of the Sea, Åstorps konsthall, Åstorp -> 31 augusti-9 november
2024_ Tungstenar, Konstepidemin, Göteborg 
2023_  Andehamn, Sjöbo konsthall, Sjöbo
2020_ Seaweedsbladet #3 vårt materiella ursprung, tidning, Seved/Malmö
2019_ Rocks speak very softly, Krognoshuset, Lund
2018_ Medvetandets Kött III, Kvamsdals Fargeri, Masfjorden, Norge
2017_ Medvetandets kött, Södra Promenaden 63,5, Malmö
2014-15_  AFFINITET FÖRENING, Galleri Lars Palm, Sandviken
2014_  PING PONG POLITICS, Vita Havet/Konstfack, Stockholm
2013_  bakom Alltet finns Intet. map of orientation comes from within, Vita Havet/Konstfack, Stockholm
2013_  Light är vikten av ljus. Fast är massan av tillfälligheter, Galleri Konstfack, Stockholm
Duo/Grupp:
2023_  Jordande i samarbete med Lotten Pålsson, Art Walk /Tjörnedala Konsthall, Simrishamn
2023_ Läsning av texten Rock Cycle i samband med Lotten Pålssons utställning i blått, Röstånga Konsthall, Röstånga
2022_  Same as tomorrow, perfomance installation i samarbete med Brewer&Blennow, Inter Art Center, Malmö
2018_ Läsning och publicering av texten Mamma Matera, Splittet Kjerne 77/Cappelens Forslag, Oslo, Norge
2017_  Dela/To Share (duo, med Ingela Ihrman), Zabriskie Point, Genève, Schweiz
2017_ Release av publikationen Skrivandets Förhandlingar i vilken texten Insula. Ofärdiga kroppar ingår, Söderbokhandeln, Stockholm
2017_ While matter is figured med Malena Norlin och Jenny Käll, InterArtCenter, Malmö
2016_ Läsning av texten Insula. Ofärdiga kroppar, Landet, Stockholm
2015_ Flyter lättare men tyngre än haven, Open Art Örebro, Örebro
2015_ Transnational Logistics, Konstfacks Vårutställning, Stockholm
2015_ Motor, diktsvit, numrerad upplaga i 30 exemplar, egen utgåva, Konstfacks Vårutställning, Stockholm
2014_ Källa, Hägerstensåsens Amfiteater, Stockholm
2014_ Yonder med Josefina Malmegård, Galleri Mejan/Kungliga Konsthögskolan, Stockholm
2013_ dag och natt gjorde Happy. brott mot ljus, Konstfacks Vårutställning, Stockholm
2012_ Rymd av färg, Galleri Toppen, Stockholm
2012_ utan titel, Tomma Rum, Kil
2012_ Mörkerseende, Vita Havet/Konstfack, Stockholm
2011_ att bygga bo på kroppen, Kulturhuset, Stockholm
2010_ utan titel, Avslutningsutställning/Östra Grevie folkhögskola, Falsterbo Konsthall, Falsterbo
2010_ summan av kardemumman, Galleri Rostrum, Malmö


ANNAN KONSTNÄRLIG VERKSAMHET
FRAMTIDA FOSSILER, konstnärlig pedagogisk workshop för barn under Bästa Biennalen 2023, inbjuden av Sjöbo Konsthall
_ Packat veckat vikt i lager, workshop för vuxna i samband med utställningen Andehamn under Kulturfesten, Sjöbo Konsthall, 28 oktober 2023
_ Body-Mind-Smoothie, workshop för gymnasieungdomar i samarbete med Brewer&Blennow under FN-dagen den 24 oktober 2023 på Malmö Latinskola
_  Publikt samtal och visning med geologen Paula Lindgren i anslutning till utställningen Andehamn på Sjöbo konsthall under Geologins dag/Biosfärfestivalen den 9 september 2023
_ Gräv där du står,  inbjuden till att utforma och genomföra konstnärlig pedagogisk verksamhet för barn inom ramen för Sommarkonst på Malmö Konstmuseum 2023
_  Inbjuden deltagare till Textilt Samtidskonstsymposium, Wallénhallen/Leksand, 13-16 juni 2023
_  INTER|ARKIVET, workshops, performance och skapandet av ett interaktivt arkiv för och med ungdomar i samarbete med Malmös kommunkoreografer, duon Brewer&Blennow, Biblioteken i Malmö, 2022-23
_ Konstpedagog, projektanställd 50%, Moderna Museet Malmö, 2021-2022
_ Konceptuell färgning - platsspecifika pigment och materialitet i samtidskonsten, workshop och föreläsning vid Östra Grevie Folkhögskola, vt. och ht. 2020
_ Konstpedagog, vikariat 75%, Moderna Museet Malmö, 2019-2021
_ Mänskligt Material, konstnärlig pedagogisk workshop för barn i samband med utställningen Rocks speak very softly, Krognoshuset, Lund, 2019
_ Vårt materiella ursprung - publikt samtal med geologen Paula Lindgren i anslutning till utställningen Rocks speak very softly, Krognoshuset, Lund, 2019
_ Assistent till konstnären Ane Graff, Oslo, Norge, 2018-2019
_ Känna Känseln, Se Seendet, konstnärlig pedagogisk verksamhet för barn i samband med utställningen Medvetandets Kött III på Kvamsdals Fargeri, Masfjorden/Norge, 2018
_ Gästande konstnär till sommarkollo som hölls av  konstnären Nina Jensens i samband med utställningen Textila Undertexter, Malmö Konstmuseum, 2017
_ Gästande konstnär/konstpedagog till  konstnären Nina Jensens konstnärliga pedagogiska projekt  Det postapokalytiska hantverkskollektivet Babels Rehab, Skånes Konstförening, 2016, 2017
_ Textil tekniker i samband med utställningen Utopian Bodies, Liljevalchs Konsthall, Stockholm, 2015
_ Fotografiskt uppdrag - omslag till Lyrikvännen nr. 1-2/15, 2015
_ Curatorsassistent i samband med utställningen Home Sweet Home, Liljevalchs Konsthall, Stockholm, 2013
_ Styrelsemedlem Tomma Rum, 2013
_ Assistent till konstnären Cilla Ramnek, Stockholm, 2012, 2013
_ Textildesigner till kostymören Sus Soddu, Stockholm, 2012, 2013
_ Textilt färgningsuppdrag, The Joann Tan Studio, Stockholm, 2012
_ Kostymassistent till Alma Winkler i arbetet med uppsättningen Värmlänningarna, Turteatern, Stockholm, 2011


STIPENDIER
2024_ Konstnärsnämndens bidrag för internationellt kulturutbyte
2024_ Svensk-isländska samarbetsfonden
2023_ Konstnärsnämndens tvååriga arbetsstipendium
2022_ Helge Ax:son Johnsons Stiftelse 
2022_ Ester Lindahls resestipendium
2021_ Konstnärsnämndens ettåriga arbetsstipendium
2021_ Malmö stads tvååriga ateljéstipendium
2020_ Malmö Konstmuseums stipendium ur Aase och Richard Björklunds fond
2019_ Helge Ax:son Johnsons Stiftelse - resestipendium till Matera, Italien
2019_ Projektstöd, Malmö Stad - Seaweedsbladet #2 och #3 i samarbete med Sebastian Dahlqvist
2019_ Akademiens särskilda - stipendium från Konstakademien/Kungl. Akademien för de fria konsterna
2019_ Malmö stads kulturstipendium 
2018_ Kulturkontakt Nord, mobilitetsstöd
2018_ Konstnärsnämndens assistentstipendium med den norska konstnären Ane Graff
2018_ Malmö stads tvååriga ateljéstipendium
2017_ Konstnärsnämndens bidrag för internationellt kulturutbyte
2016_ Estrid Ericsons Stiftelse
2015 _ Stiftelsen Maria Lindgrens Sömmerskehem
2015_ Stiftelsen Den Nordiska Första S:t Johannislogens Jubelfond/Frimurarstipendiet
2014-15_ JL Eklunds Hantverksstipendium
2014_ Stiftelsen Maria Lindgrens Sömmerskehem
2014_ Gustaf och Ida Unmans donationsfond
2013-14_ JL Eklunds Hantverksstipendium
2013_ Stiftelsen Maria Lindgrens Sömmerskehem
2013_ Stiftelsen Petersenska hemmet
2013_ Ester Asplunds Stipendiefond
2013_ Konstfack Stipendier, Beata Brummer
2012_ Stiftelsen Maria Lindgrens Sömmerskehem


PRESS
_ Ystads Allehanda, 14 oktober 2023: Skimrande höstlig konstrunda med mångsidig Ystadskonstnär skriven av Carolina Söderholm
 https://www.ystadsallehanda.se/kultur/skimrande-hostlig-konstrunda-med-mangsidig-ystadskonstnar/
_ Sydsvenskan, 23 november 2019: Konsten angriper idén om att människan är separerad från naturen skriven av Christine Antaya

https://www.sydsvenskan.se/2019-11-23/konsten-angriper-iden-om-att-manniskan-ar-separerad-fran-naturen
_  Arbetarbladet, 18 december 2014: Westmar gör världen ny skriven av Kristian Ekenberg
https://www.arbetarbladet.se/artikel/westmar-gor-varlden-ny


RESIDENS
2024_ Kommande: Icelandic Textile Center, Island
2016_ The Clipperton Project: Färöarna
2012_ Tomma Rum: Kil, Sverige


MEDLEM i
KRO, KKV Monumental Malmö, K.H.V.C., Kc Syd© Maria Westmar
Om inget annat anges är den fotografiska dokumentationen gjord av Maria Westmar.