Info   


Andehamn


En av två rörliga skulpturer 
En av två rörliga skulpturer Andehamn
Sjöbo Konsthall, 2023


Organiskt material bygger kalksten. Över miljoner av år har rester från döda djur och växter sjunkit ner till botten av haven och långsamt, i lager på lager, bildat sten. Kalkstenen sträcker ut sig djupt ner i jordskorpan men i vissa områden visar den sig för oss i form av berg, som stenar på stranden eller i lager nära markytan. Som i dagbrottet Limhamns kalkbrott söder om Malmö. Limsten betyder kalksten och dominerar hela sydvästra Skåne. Du hittar även kalkstensformationer i Gislövshammar på östkusten och i Ignaberga mellan Kristianstad och Hässleholm. Den äldsta av dessa kalkstenar bildades för 435-500 miljoner år sedan, när Skåne låg nära ekvatorn och under havsytan.

Utställningen Andehamn kretsar kring kalkstenens materialitet. Genom skulptur och installation utforskar jag fritt stenen som material, plats och historia. Jag arbetar främst med material såsom ull, skumgummi, silke, sten och sand – textila material och ämnen från vad vi benämner som naturen. I arbetet med dem frågar jag mig om materialen är i rörelse, hur deras inbördes förhållanden ser ut, om de är levande eller döda och om de har agens. Frågan om det går att skapa något levande utifrån tillsynes orörligt material leder mig i arbetet med Andehamn.


I samband med Biosfärfestivalen och Geologins dag den 9 september hölls ett samtal mellan mig och geologen Paula Lindgren i utställningen. Under Bästa Biennalen utformade och höll jag i den konstnärliga pedagogiska workshoppen FRAMTIDA FOSSILER för barn i alla åldrar i anslutning till utställningen.


Installation
Material och teknik: sömnad, hand- och naturfärgat siden, ull- och bomullstyg, malsten, kalksten, skumgummi, sand, grenar, snäckor, cellplast, nålar, vide,  motorer, trä och ullgarn