Info   


Motor

Utdrag ur text

Motor
Text, 22 sidor, del av verket Transnational Logistics, Konstfacks Vårutställning, 2015