Info   


While matter is figured 
av Malena Norlin, Jenny Käll och Maria Westmar

Del av installation. Verk i bild av Jenny Käll och Maria Westmar


Detalj. Material i bild: skumgummi och sand från Sandøya/Färöarna

Del av installation. Material i bild: stickmassa, akrylplast, apelsin, kol, färgpigment, cellplast och gren från Öland 


Del av installation. Verk i bild av Malena Norlin (vägg) och Maria Westmar (golv).


Detalj. Material i bild: sidentyg, olivolja och sand från MalmöOvanstående foton är tagna av Malena Norlin och Maria Westmar

While matter is figured 
tillsammans med Malena Norlin och Jenny Käll
Inter Art Center, 2017


While matter is figured är en platsspecifik installation skapad av Malena Norlin, Jenny Käll och Maria Westmar och är en del av ett pågående arbete mellan de tre konstnärerna. Under fem dagar arbetar de tillsammans på plats i IAC's lokaler och befinner sig där i ett /gräns/tillstånd där det formulerade och det oformulerade samsas och utforskas med både misslyckandet och framgången som möjliga resultat. Det är en fysisk undersökning av de använda materialens olika stadier - tillblivelse och härmning – som tar form, tolkas och förstås utifrån den egna kroppsligheten.

Gemensamt arbetar de tre konstnärerna med något som kan förstås som ett materiellt undersökande av språket likväl som att de samlas i en språklig dialog kring materialen, skulpturerna och installationen. I processen framträder en formulering som här upprepas med hjälp av den teoretiska fysikern och feministen Karen Barad's ord: ”Language matters. Discourse matters. Culture matters. There is an important sense in which the only thing that does not seem to matter anymore is matter. […] How did language come to be more trustworthy than matter? Why are language and culture granted their own agency and historicity while matter is figuredas passive and immutable, or at best inherits a potential for change derivatively from language and culture?” *

Rörelsen är inte bara påtaglig i den skapande processen, i görandet av konsten, utan även i upplevelsen av den. Jenny Käll, Maria Westmar och Malena Norlin väljer att se sin installation och skulpturerna som den består av, inte som orörliga objekt, utan som aktörer med vilka de besökande kropparna agerar med. Mening framträder i relation till och i närvaro av objekten, och installationen som helhet bär på information och inbegriper frågor. Utställningsrummet kan mot den bakgrunden förstås som en vibrerande yta där en aldrig sinande dialog pågår och uppstår relationellt.

Att arbeta med konst där materialet står i fokus kan ses som ett försök till en slags allmängiltig kommunikation där den materialbaserade konsten har en möjlighet att verka gränsöverskridande, menar de tre konstnärerna. Den har förmågan att skapa en öppenhet då materialets fysiska egenskaper talar till våra kroppsliga erfarenheter. En stens tyngd, vattnets förmåga att rinna eller prasslet av en plastpåse – vi har alla en kroppslig kunskap av de olika materialen och dess egenskaper vilket är något som de vill uppmuntra och stimulera till. Det är en annan typ av kommunikation än den språkliga, en mer direkt fysiskhet, som, i likhet med ordet, är en stor och viktig del av den vardagliga kommunikationen om än tystare.

* Karen Barad: Posthumanist Performativity: Toward an Understanding of How Matter Comes to Matter


Installation
material: sand, olivolja, sidentyg, skumgummi, ulltyg, mörkläggande tyg, hö, bomullsfrotté, apelsin, krita, kol, gren, torkade kryddor, stickmassa, buntband och sten