Info   


Seaweedsbladet
#3 vårt materiella ursprung


Grotthus, Matera, 2017. Bild ur tidningen.Vy över staden Matera 2017. Bild ur tidningen.Kalksten från Matera. Bild ur tidningen.


Komstakalkstenen - spår av kvarnstensbrytningen i Gislövshammar, Skåne, 2019.  Bild ur tidningen.


Bild av bergarten kalksten taget i ett petrografiskt mikroskop vid Geologiska Institutionen, Lunds Universitet, 2019. Bilden utgör tidningens omslag.


Seaweedsbladet
#3 vårt materiella ursprung
Seved/Malmö, 2020


Seaweedsbladet är både en lokaltidning och ett konstprojekt som initierades av konstnären Ingela Ihrman 2017. Sedan tidningens start har den delats ut till omkring 3000 hushåll i området Seved beläget i Malmös södra innerstad, vid tre tillfällen. Konstnären och curatorn Sebastian Dahlqvist var redaktör för Seaweedsbladet #2. Tidningens andra nummer delades ut tillsammans med Seaweedsbladet #3 i juni 2020.

I Seaweedsbladet #3 har jag i text och bild arbetat på temat vårt materiella ursprung. Utifrån ett språkbruk som talar om bergarter som knådas, smälter, pulvriseras och veckas samtalar jag bland annat med Paula Lindgren, geolog vid Lunds Universitet, huruvida sten kan förstås som rörligt och flytande snarare än fast och fixerat. Läsaren får även följa med till staden Matera i södra Italien vilken är en av världens äldsta städer där husen är grottor uthuggna direkt ur kalkstensberget, samt träffa Margit när hon bakar ruislimppu, ett finskt rågbröd vars recept muntligen har gått i arv i flera generationer.
    Genom att skapa kopplingar mellan bergarters blivande, brödbakning och etymologi har jag med Seaweedsbladet #3 haft som ambition att skapa perspektiv på vårt gemensamma, materiella, ursprung.


Tidning, 16 sidor 
Upplaga: 4000 ex

Seaweedsbladet #3 är skrivet och formgivet av Maria Westmar. Fotografiet som utgör tidningens omslag är taget med hjälp av Geologiska Institutionen vid Lunds Universitet. Övriga foton är tagna av Maria Westmar.

Seaweedsbladet #3 har möjliggjorts med stöd av Malmö Stad