Info   


Medvetandets Kött II
Detalj. Material i bild: granbarr från Södermanland och skumgummiDetalj. Material i bild: växtfibrer, skumgummi och plastfilmDetalj. Material i bild:  tvålmassa, skumgummi och sand från Sandøya/Färöarna 


Detalj. Material och teknik: handfärgat sidentyg fyllt med färgad sand från Malmö

Detalj. Material och teknik: handfärgat sidentyg och infärgad sand från Malmö
Medvetandets Kött II 
Ateljéföreningen Addo, 2018

                                                                                                                                                                                                 
Med kroppen som utgångspunkt undersöker jag i projektet Medvetandets Kött hur tillsynes fasta material kan tillskrivas rörelse och förändring genom att förstå dem relationellt. En process i vilken kroppsligt medvetande, taktilitet och det sinnliga är nycklar till förståelse. I arbetsprocessen har jag tagit avstamp från den svenska samtidsfilosofen Jonna Bornemark när hon säger: ”I den mån en magisk värld kan återvinnas idag behöver det alltså inte handla om trolleri varigenom man bryter mot naturens lagbundenhet. Snarare handlar det om att återupprätta relationen till det levande, det oändliga och en självformerande materia.”                                                 

Se även Medvetandets Kött I och III.


Installation
material:  skumkummi, sand, pastellkrita, sidentyg, tvålmassa, mörkläggande tyg, torkade blad, granbarr, växtfibrer, plastfilm, spackel, kärnor, olivolja, kvistar