Info   


bakom Alltet finns Intet.
map of orientation comes from within
bakom Alltet finns Intet. map of orientation comes from within
Vita Havet/Konstfack, 2013


Väggmålning
material: kol
storlek: 25x4,5 m