Info   


Insula. Ofärdiga kroppar


Mykines, Färöarna. 2016Utdrag ur textInsula. Ofärdiga kroppar, 2016
Text, 25 sidor - del av boken Skrivandets förhandlingar utgiven 2017


I relation till vatten - vatten som material och plats - undersöker texten Insula. Ofärdiga kroppar vad en flytande gräns är eller kan vara. Det textuella arbetet har framskridit i dialog med poeten och filosofen Édouard Glissants arkipelagiska tänkande som han utvecklar i boken Relationens filosofi Omfångets poesi, samt till marinbiologen Rachel Carsons bok Havet.
    Med arkipelagen som fond och i relation till det inbördes förhållandet mellan vatten och land, har jag arbetat med olika övergångstillstånd som tematik. Insula. Ofärdiga kroppar undersöker och skriver även fram idéer om ursprung och plats – hur plats görs, uppstår och glöms bort via den kroppsliga erfarenheten och det personliga minnet.

I arbetsprocessen deltog jag i ett vattenburet residens på en båt, i och omkring Färöarna under juni månad 2016. 


Boken Skrivandets Förhandlingar är formgiven av Jiri Adamik-Novak och blev utsedd till årets bok på galan Svensk Bokkonst 2017.
Förlag: Konstfack Collection

Mark