Info   


Medvetandets Kött III
Detalj av handfärgat sidentygDetalj. Material och teknik: handfärgad skumgummi och snäckor från Masfjorden/NorgeMedvetandets Kött III
Kvamsdals Fargeri, Masfjorden/Norge, 2018


Med kroppen som utgångspunkt undersöker jag i projektet Medvetandets Kött hur tillsynes fasta material kan tillskrivas rörelse och förändring genom att förstå dem relationellt. En process i vilken kroppsligt medvetande, taktilitet och det sinnliga är nycklar till förståelse. I arbetsprocessen har jag tagit avstamp från den svenska samtidsfilosofen Jonna Bornemark när hon säger: ”I den mån en magisk värld kan återvinnas idag behöver det alltså inte handla om trolleri varigenom man bryter mot naturens lagbundenhet. Snarare handlar det om att återupprätta relationen till det levande, det oändliga och en självformerande materia.”                                                  

Se även Medvetandets Kött I och II


Installation
material:  skumkummi, sand, sidentyg, mörkläggande tyg, bomullstyg, granbarr, hö, växtfibrer, ekträ, plastfilm, spackel, snäckor, kvistar