Info   


Transnational Logistics
Detalj. Material i bild: skumgummi, rapsolja, spegelglas och kopparrörDetalj. Material i bild: linnetyg och rapsoljaDetalj. Material i bild: flyttfiltDetalj. Material i bild: glas, linnetyg, stengodslera och pimpsten från Malmö

Detalj. Material och teknik: handfärgad skumgummi och gren från Södermanland
Transnational Logistics
Konstfacks Vårutställning, 2015


”Om materia påverkas av orienteringar, av hur kroppar riktas mot saker, följer att materia är dynamiskt, instabilt och kontingent”.    -Sara Ahmed

Transnational Logistics berör relationen mellan språk och materialitet. Spänning, bärkraft, massa, soliditet och rörelse - mitt arbete kan förstås som ett materiellt undersökande av dessa ords meningar och innebörder. Hur förståelsen aldrig tycks vara fixerad utan alltid är en mångfald, baserad på de relationella förhållandena och hur de, följaktligen, inbegriper rörelse. Transnational Logistics idémässiga innehåll har tagit avstamp från ovanstående  citat av Sara Ahmed. 

Ytterst är Transnational Logistics en undersökning i /själva/ språkets bärkraft. Till arbetet hör diktsviten Motor. Motor består av totalt 22 sidor och finns i en numrerad upplaga av 30 ex.


Installation och text
material: linnetyg, lastpall, glas, vatten, flyttfilt, plast, järn, sidentyg, bomullstyg, fällstol, stengodslera, sten, skummgummi, matolja, spegelglas