Info   


Dag och Natt gjorde Happy. Brott mot ljus

Stillbild från filmStillbild från filmStillbild från filmStillbild från film


Dag och Natt gjorde Happy. Brott mot ljus
Konstfacks Vårutställning, 2013


Om den plats som vi befinner oss på, oavsett var vi är. Där finns ett inom och ett utanför men också ett mellan, ett gränsland. Här blandas tanke med kropp, det faktiskt upplevda upplöses och blir ett med drömmen. Här grusas gången mellan verklighet och fiktion. Oavsett om platsen har en fysisk förankring eller ej så är den svår att beskriva. Platsen tycks inte ha någon färg och inte heller något kön.

Till arbetet hör texten Dag och Natt gjorde Happy. Brott mot ljus, 12 sidor.


Installation, video, text
material: cellplast, järn, sidentyg, glasfiber, flyttfilt, kopieringspapper, tidningspapper, mdf, ulltyg, sidentyg, bomullstyg, fotopapper, skumgummi, sprayfärg


       

Mark