Info   FRAMTIDA FOSSILER under Bästa Biennalen på Sjöbo Konsthall 2023, Mänskligt Material på Krognoshuset 2019 och Känna Känseln, Se Seendet på Kvamsdals Fargeri i Norge 2018 är alla konstnärliga pedogogiska aktiviteter som jag har utformat och hållt för barn i anslutning till egna separatutställningar. Oavsett ålder står alltid processen, det kravlösa utforskandet och det egna upptäckandet i centrum för aktiviteten. Sommaren 2023 sökte vi efter och skapade egna spår, på Malmöhus borggård i workshoppen Gräv där du står som jag utformade och höll på uppdrag av Malmö Konstmuseum. Under hösten 2022 och våren 2023 samarbetade jag med Malmös kommunkoreografer, duon Brewer&Blennow som utgörs av dansaren Elise Brewer och koreografen Sanna Blennow. Genom delaktighet undersökte vi dans och läsning på biblioteken i Malmö. Tillsammans med 16-19-åringar utförde vi workshops, skapade ett performanceverk samt ett interaktivt arkiv, INTER|ARKIVET. Jag har även samarbetat med konstnären Nina Jensen i hennes konstnärliga pedagogiska projekt  Det postapokalytiska hantverkskollektivet Babels Rehab på Skånes Konstförening. Under vår- och höstterminen 2020 var jag gästlärare på Östra Grevie folkhögskolas textillinje där jag utformade och höll workshop och föreläsning på temat Konceptuell färgning - platsspecifika pigment och materialitet i samtidskonsten. Till HT24/VT25 erbjuder jag och koreografen Sanna Blennow workshoppen VAD, VAR, HUR? inom ramen för Skapande Skola.

I drygt tio år har jag även arbetat med att utforma och genomföra konstnärliga pedagogiska aktiviteter i rollen som konstnär och konstpedagog i vikariat och på uppdrag av bland andra Moderna Museet Malmö, Malmö Konstmuseum, Wanås Konst, Malmö Kulturskola och Kulturhuset/Stadsteatern i specifika konstpedagogiska uppdrag och/eller inom deras löpande konstpedagogiska verksamhet.

Skapande Skola: VAD, VAR, HUR?


VAD, VAR, HUR? är en workshop där vi använder vardagliga kroppsliga rörelser för att utforska rum, material och komposition. Vi tar avstamp i den samtida dansen och konsten med vår konstpedagogiska arbetsmetod scores. Ett score är en enkel uppsättning instruktioner som skapar ett ramverk för att utföra en utforskande aktivitet. Under workshoppen använder vi alla sinnena och vårt fokus ligger på att experimentera och vara närvarande. Workshoppen har även inslag av teckning, skrivande, koreografi, lyssning och läsning. Varje träff avslutas med en uppsamlande reflektionsstund där vi delar erfarenheter.

Workshoppen hålls av mig och koreografen Sanna Blennow. Vi har båda många års erfarenhet av konstpedagogik. Inom ramen för Malmö Kommunkoreografer utformade och ledde vi workshoppar för 16-19-åringar med score som metod och önskar nu nå ut till fler åldersgrupper och skolor då det solida konceptet med fördel kan anpassas till alla åldrar

Åldersgrupp: från 9 år och uppåt

Tidsåtgång: 1,5-2 timmar

Kostnad: 9 000 kr ex moms per tillfälle. Om du önskar fler tillfällen under en och samma dag eller under en längre period kontakta oss så diskuterar vi gärna upplägg samt sätter samman ett paketpris

När: Går att boka HT24/VT25

Kontakt: Sanna Blennow: info @ samesizeworks.com
                     Maria Westmar: westmaja @ hotmail.com

Har du frågor, är nyfiken och vill veta mer, diskutera upplägg och priser är du varmt välkommen att kontakta oss! 

INTER|ARKIVET


Under hösten 2022 och våren 2023 samarbetade jag med Malmös kommunkoreografer, duon Brewer&Blennow som utgörs av dansaren Elise Brewer och koreografen Sanna Blennow. Genom delaktighet undersökte vi dans och läsning på biblioteken i Malmö. Tillsammans med 16-19-åringar utförde vi workshoppar där fokus låg på att experimentera och vara närvarande. Workshopparna hade även inslag av teckning, skrivande, koreografi, komposition, lyssning och läsning. Tillsammans med ungdomarna skapade vi även ett performanceverk samt ett interaktivt arkiv, INTER|ARKIVET.

INTER|ARKIVET är en samling av scores. Ett score är en enkel uppsättning instruktioner som skapar ett ramverk för att utföra en utforskande aktivitet. Arkivet består av undersökande scores där du som besökare får möjlighet att utforska din kropp i biblioteksrummet genom rörelse, lyssning, material och läsning. Samlingen består av gemensamt producerade scores och spår som workshopdeltagarna valde att donera.  

Kommunkoreograf Malmö genomfördes tack vare finansiering av Kulturrådet, Riksteatern Skåne, Region Skåne och Malmö Stad.

Performanceverket, stillbild från film. Foto: Johan Björkwall/Malmö Stad


Performanceverket, stillbild från film. Foto: Johan Björkwall/Malmö Stad


Performanceverket, stillbild från film. Foto: Johan Björkwall/Malmö Stad


Performanceverket, stillbild från film. Foto: Johan Björkwall/Malmö Stad

Gräv där du står


I den konstnärliga pedagogiska aktiviteten Gräv där du står undersökte vi platsen Malmöhus borggård genom material. Vi sökte efter spår på borggården, spår av människor och saker som hänt på platsen, och med hjälp av frottage återskapade vi dem. Vad har spåren att berätta? Vad vill du lägga till för spår och bär ditt spår en berättelse? De frågorna arbetade barnen vidare med i arbetet med sandskupturer. Under tre sommarveckor utarbetade och höll jag i aktiviteten som riktade sig till barn på fritids och som anordnades av Malmö Konstmuseum inom ramen för Sommarkonst 2023. Under workshoppen fick jag hjälp av pedagogerna Elin och Ellen från Malmö Konstmuseum.Foto: Ellen ArvidssonFRAMTIDA FOSSILER


Under Bästa Biennalen 2023 undersökte vi spår av tidigare och framtida liv när vi på Sjöbo Konsthall skapade skulpturer på temat framtida fossiler. Jag utformade och höll den konstnärliga pedagogiska workshoppen i anslutning till utställningen Andehamn. Skumgummi, ulltyg, bomullstrasor, sand, snäckor, stenar och grenar samt kasserade föremål från vår samtid är exempel på material som barnen arbetade med. Aktivitet riktade sig till barn i alla åldrar och höll på i fem dagar.
Känna Känseln, Se Seendet


Hur låter en sten? Har vatten en form? Har doften en färg? Genom skulptur och bild arbetade barn i åldrarna 7-10 med dessa frågor i workshoppen Känna Känseln, Se Seendet som jag utformade och höll i anslutning till utställningen Medvetandets Kött III på Kvamsdals fargeri, Norge, 2018.