Info   


Rocks speak very softly

Detalj. Material i bild - handfärgade sidentygerDetalj. Material i bild - kondrit (meteoritsten), spegelglas och handfärgat skumgummi

Detalj. Material i bild - snäckor från Venedig/Italien
Detalj. Material i bild - polyestertyg och lav


Del av installation. Material i bild - handfärgat ulltyg


Detalj. Material i bild - skummgummi och sten (skiffer) från Oslo/NorgeDetalj. Material i bild - skummgummi, sten (kalksten) från Matera/Italien och petriskålRocks speak very softly
Krognoshuset, 2019


Stenarna talar tyst, och mycket mjukt. Om vi lyssnar nära märker vi att de bär på information. De berättar om händelser och skeenden som vi människor över tid har tolkat och gjort till språk. Kunskap som idag är förankrad i vetenskapen. Bergarterna har lärt oss om jordens tillblivelse, ålder och innersta material. Om vårt materiella ursprung.

På Krognoshuset sammanför jag kosmiskt material i form av kondriter (stenmeteoriter), tillsammans med skumgummi, halm, hand- och växtfärgade sidentyger, tvålmassa, lav, plast, grenar, barr, handfärgade ull- och bomullstyger, snäckor, sand, speglar, samt jordstenar från bland annat Matera/Italien, Sierra Madre/Mexiko och Kjerringøy/Norge, med viljan att undersöka om stenarna och naturen i stort bär på en djupare kunskap. En vishet som tyst talar om att vi är en del av dem. 

Arbetet med Rocks speak very softly har vuxit fram parallellt med Seaweedsbladet – ett projekt som både är en lokaltidning och ett konstprojekt där jag i text och bild har arbetat på temat ursprung. Utifrån ett språkbruk som talar om bergarter som knådas, smälter, pulvriseras och veckas har jag bland annat undersökt om sten kan förstås som rörligt och flytande snarare än fast och fixerat. Genom att skapa kopplingar mellan bergarters blivande, brödbakning och etymologi har jag haft som ambition att skapa perspektiv på vårt materiella ursprung.


Installation
Material och teknik: kondrit (stenmeteorit), skumgummi, halm, hand- och växtfärgade sidentyger, tvålmassa, lav, plast, grenar, barr, handfärgade ull- och bomullstyger, snäckor, sand, speglar, petriskål samt jordstenar från bland annat Matera/Italien, Sierra Madre/Mexiko och Kjerringøy/Norge


Recension i Sydsvenskan 23 november 2019 ->


I anslutning till utställningen hölls ett samtal mellan Maria Westmar och geologen Paula Lindgren, forskare affilierad till Geologiska Institutionen vid Lunds Universitet, på temat vårt materiella ursprung. De två följande bilderna av kondruler är tagna i ett elektronmikroskop av Paula Lindgren vid Lunds Universitet. Kondruler är små runda objekt (0.1-2 mm i diameter) och består av mineraler. De finns inte i bergarter här på jorden utan endast i meteoriter, i så kallade kondritmeteoriter. Kondruler var det första fasta materialet i vårt solsystem som bildades för 4.56 miljarder år sedan.