Info   


Medvetandets Kött


Detalj. Material i bild: infärgad sand 


Detalj. Material i bild: flyttfilt


Detalj. Material i förgunden: skummgummi, mänskligt hår, vulkanisk sten från Kanarieöarna, ekträ från Södermanland och ulltrådDetalj. Material i bild:  tvål, potatis, tuggummi, frön, kroppslotion, akrylplast, kalksten från Malmö, rapsolja, skumgummi


Detalj. Material och teknik: handfärgat sidentyg


Detalj. Material och teknik: handfärgat sidentygMedvetandets Kött


soft


kroppen som material


stoff
Södra Promenaden 63.5, Malmö, 2017


”I den mån en magisk värld kan återvinnas idag behöver det alltså inte handla om trolleri varigenom man bryter mot naturens lagbundenhet. Snarare handlar det om att återupprätta relationen till det levande, det oändliga och en självformerande materia.”   -Jonna Bornemark                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Medvetandets Kött är uppbyggt med och kring salva, lotion, salvia, vaselin, olivolja, hö, sand, pigment, vatten, bomullstyg, tvål, pastellkrita, trä av ek, siden, sand, skumgummi, ståltråd, stengodslera, hår, stickmassa, kärnor, kakao, kol, mjöl, mörkläggande tyg, tuggummi, potatis, plexiglas, spackel och vulkanisk sten. Bearbetningen av dessa material är ett sätt att omförhandla var gränsen går mellan kroppen och de material som den omges av. Är denna gräns fast eller består den i sig av relationer?

I bearbetningen av håret, oljan, tvålen och stenen hanterar jag även min egen materialitet, min egen kroppslighet. Med kroppens som utgångspunkt undersöker Medvetandets Kött hur tillsynes fasta material kan tillskrivas rörelse och förändring genom att förstå dem relationellt; en process i vilken kroppsligt medvetande, taktilitet och det sinnliga är nycklar till förståelse.   
                                                                                                                                                                                                 
Se även Medvetandets Kött II och III.


Installation
material: salva, lotion, salvia, vaselin, olivolja, hö, rapsolja, sand, pigment, vatten, bomullstyg, tvål, pastellkrita, oljekrita, ekträ, siden, sand, skumgummi, ståltråd, sidentråd, stengodslera, hår, stickmassa, kärnor, kakao, kol, mjöl mörkläggande tyg, tuggummi, puder, potatis, plexiglas, spackel och lavasten